სასაჩუქრე ვაუჩერი

შეძენილი ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ფიზიკურ მაღაზიებში, ფილიალებში. ონლაინ შეძენისას ვაუჩერის გამოყენება შეზღუდულია.

• „ართთაიმი“-ის სასაჩუქრე ვაუჩერი, მის მფლობელს საშუალებას აძლევს, შეიძინოს პროდუქცია მასზე დაფიქსირებული ნომინალის ფარგლებში
• სასაჩუქრე ვაუჩერი ერთჯერადია და მასზე მითითებული თანხის შესატყვისი პროდუქცია გაიცემა ერთბაშად
• ნაკლები ღირებულების საჩუქრის არჩევისას ფასთა სხვაობა ვაუჩერის მფლობელს არ უბრუნდება. მეტი ღირებულების პროდუქციის შეძენისას შესაძლებელია ფასთა სხვაობის დამატება
• ვაუჩერის განაღდება შესაძლებელია გაცემიდან 6 თვის მანძილზე
• დაკარგული სასაჩუქრე ვაუჩერი აღდგენას არ ექვემდებარება
• ვაუჩერის შეძენა ვერ მოხდება განვადებით
• ვაუჩერის შეძენის დროს ვერ ისარგებლებთ ფასდაკლებით (კლუბის წევრის ბარათი, ვიზა GOLD/PLATINUM ა.შ)

კატეგორია:
ფილიალი: