პროდუქტის დაბრუნება ან გაცვლა ხდება მხოლოდ რაიმე ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში.

აქციების/ფასდაკლებების დროს შეძენილი პროდუქციის გაცვლა/დაბრუნება არ ხდება, როგორც ონლაინ ასევე პროდუქციის ფილიალში შეძენისას.

პროდუქტი აუცილებლად მოწმდება შეფუთვამდე, მაგრამ, გთხოვთ, მიღებული პროდუქტი შეამოწმოთ დაუყოვნებლივ. თუ პროდუქტის ქარხნული წუნი აღმოჩენილი იქნება  ჩაბარების შემდეგ, მომხმარებელი აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს კომპანიას პროდუქტის ჩაბარებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში.

პროდუქტი უნდა დაუბრუნდეს მაღაზიას უხმარ მდგომარეობაში, ყველა ნაწილით და დეტალით, აქსესუარებით და თავისივე შეფუთვით. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას დაბრუნებულ პროდუქტზე იმ მომენტამდე, სანამ არ მივიღებთ მას. 

გთხოვთ, რეგურალურად გაეცანით საიტზე მოცემულ ინფორმაციას პროდუქტის დაბრუნებისა და გარანტიების თაობაზე.